"> کشور استرالیا – برگه 2 – uk-study.org

کشور استرالیا

ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا

توسط pashaadmin pashaadmin بدون دیدگاه

ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا (ویزای آموزش استرالیا)

ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا به افراد این امکان را می دهد تا برای بهبود مهارت های مربوط به شغل خود ، حوزه تحصیلات عالی ، رشته تخصصی یا در یک برنامه آموزشی توسعه حرفه ای در استرالیا و در آموزش های مستقر در محل کار شرکت کنند . سه نوع آموزش شغلی تحت پوشش این ویزا وجود دارد که عبارتند از:  آموزش شغلی لازم برای ثبت نام ، آموزش شغلی برای بهبود مهارت در یک شغل واجد شرایط و آموزش شغلی برای ظرفیت سازی در خارج از کشور استرالیا .ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا ، ویزای موقتی می باشد و ممکن است حداکثر ۲ سال اقامت ویزا به فرد اعطا داده شود . تا زمانی که ویزا معتبر است می توان کشور استرالیا را ترک کرد و دوباره وارد شد . فرد متقاضی می تواند پس از درخواست ویزا ، اعضای خانواده را با خود به همراه ببرد . اعضای خانواده که متقاضی ویزا با فرد هستند نیز باید شرایط سلامتی و شخصیت خود را رعایت کنند . اگر این ویزا از خارج از کشور استرالیا درخواست شود ممکن است اعضای خانواده وی بتوانند بعدا به عنوان یک فرد اصلی دیگر به فرد ملحق شوند .

ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا شرایط اخذ ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا

جهت درخواست اخذ ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا می توان از خارج از کشور استرالیا اقدام کرد و برای اخذ این ویزا ، فرد و اعضای خانواده باید از تمام قوانین استرالیا پیروی کند. می توان به خارج از کشور استرالیا سفر کرد و در صورتی که این ویزا معتبر باشد ، هر بار که خواست به استرالیا بازگشت . لازم به ذکر است که مدت زمانی که فرد در خارج از کشور استرالیا می باشد نمی توان ویزا را تمدید کرد . فرد متقاضی اخذ ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا باید بتواند از خود حمایت مالی کند و همچنین باید از نظر مالی خانواده خود را حمایت نماید . یکی از شرایط اخذ ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا این است که سن فرد باید ۱۸ یا بالاتر باشد .

ویزای ساب کلاس 407 استرالیا

ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا

ویزای ساب کلاس ۴۰۷  استرالیا هزینه ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا

هزینه ویزای ساب کلاس ۴۰۷ استرالیا برای فرد متقاضی اصلی ۳۱۰ AUD است و همچنین برای هر یک از اعضای خانواده که متقاضی دریافت ویزا با فرد هستند هزینه ای نیز دارد. ممکن است هزینه های دیگری را نیز برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک پرداخت .

 

گروه آیته آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیلی در اروپا

 

ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا

توسط pashaadmin pashaadmin بدون دیدگاه

ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا (ویزی خویشاوند سالخورده استرالیا)

ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا یا همان ویزای خویشاوند سالخورده استرالیا برای افراد مسن در نظر گرفته شده است که فرد واجد شرایط زندگی در استرالیا از نظر مالی تمکن می باشد . با این ویزا می توان به طور نامحدود در استرالیا ماند ، به تحصیل یا کار در استرالیا پرداخت ، در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا شرکت کرد و از بستگان خود حمایت کرد تا به کشور استرالیا بیند و در نهایت در صورت واجد شرایط بودن می توان درخواست تابعیت استرالیا را ارائه داد . فرد می تواند از تاریخ اعطای این ویزا به مدت ۵ سال وارد کشور استرالیا شود تا زمانی که ویزای فرد متقاضی معتبر باشد . ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا ، یک نوع ویزای دائم است که هنگام درخواست این ویزا می تواند اعضای خانواده خود را به همراه برد . لازم به ذکر است که اعضای خانواده که متقاضی این ویزا هستند باید شرایط سلامتی و شخصیتی خود را رعایت کنند .

ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا شرایط درخواست ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا

شرایط درخواست ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا عبارتند از :

 • فرد باید مجرد باشد
 • وابستگی نسبی داشته باشد
 • حمایت مالی کافی از خانواده خود در استرالیا داشته باشد
 • طبق قانون استرالیا در سن بازنشستگی باشد.
ویزای ساب کلاس 114 استرالیا

ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا

با این ویزا می توانید به عنوان یک اقامت دائم به استرالیا سفر کرد و حامی خویشاوندان واجد شرایط برای ورود به استرالیا شد و در صورت واجد شرایط بودن برای شهروندی استرالیا درخواست کرد. فرد باید زمانی که در مورد درخواست تصمیم گیری می شود، خارج از استرالیا باشد و توسط بستگان خود حمایت شد.

ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا هزینه ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا

هزینه ویزای ساب کلاس ۱۱۴ استرالیا ، ۶,۴۱۵ AUD است که برای اعضای خانواده بایستی هزینه ای جداگانه پرداخت کرد . لازم به ذکر است که هزینه این نوع ویزا را می توان به صورت اقساطی پرداخت کرد و ممکن است هزینه های دیگری را نیز برای بررسی های بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک گرفته شود .

 

گروه آیته آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیلی در اروپا

ویزای ساب کلاس ۱۰۲ استرالیا

توسط pashaadmin pashaadmin بدون دیدگاه

ویزای ساب کلاس ۱۰۲ استرالیا (ویزای فرزند خواندگی استرالیا)

ویزای ساب کلاس ۱۰۲ استرالیا به کودکانی که توسط یک خانواده استرالیایی پذرفته شده اند اجازه می دهد در استرالیا زندگی کنند که این ویزا برای اقامت دائم صادر می شود . لازم است بدانید که با اخذ این ویزا کودک می تواند به طور نامحدود در کشور استرالیا بماند ، در کشور استرالیا کار یا تحصیل کند و یا در طرح مراقبت های بهداشت عمومی استرالیا ثبت نام کرد . همچنین وی می تواند از بستگان در کشور استرالیا حمایت مالی کند تا به این کشور بیایند و در صورت واجد شرایط بودن ، درخواست تابعیت استرالیا را بدهد . سن کودک باید کمتر از ۱۸ سال باشد و زمانی که درخواست ارسال می کند باید خارج از استرالیا باشد .  موارد که قبل از اعطا ویزا در رابطه با فرزند خوانده توسط دولت استرالیا مورد بررسی قرار می گیرند ، عبارتند از :

 • سن
 • وضعیت والدین واقعی فرد
 • شرایط زندگی قبلی فرزندخوانده
 • رابطه بین فرزند و پدر و مادر خوانده
 • قانونی بودن پروسه قبول فرزندخواندگی در کشور مربوطه

از زمانی که این ویزا به کودک اعطا می شود می تواند چندین بار به مدت ۵ سال از کشور استرالیا خارج شود و دوباره وارد شود ، البته در حالی که تسهیلات سفر در این ویزا معتبر باشد .اگر کودک خواهر یا برادر داشته باشد که خواهان اخذ ویزای فرزند خواندگی نیز هستند ، برای هر خواهر و برادر در خواست های جداگانه ارسال کرد .

ویزای ساب کلاس 102 استرالیا

ویزای ساب کلاس ۱۰۲ استرالیا

ویزای ساب کلاس ۱۰۲ استرالیا شرایط اخذ ویزای ساب کلاس ۱۰۲ استرالیا

اگر کودک از طریق فرزندخواندگی پذیرفته شده است و تصمیم دارد که والدین خود را به استرالیا بیاورد بایستی شرایط زیر را رعایت کند :

 • حداقل یک والدین فرزند خوانده باید بیش از ۱۲ ماه قبل از ارائه درخواست ویزا در خارج از استرالیا زندگی کرده باشند
 • پدر و مادر فرزندخوانده برای جلوگیری از قوانین تصویب مقررات بین استرالیا نباید در خارج از کشور زندگی کرده باشد

فرزند خوانده باید دارای حقوق والدین کامل و دائمی باشد. هیچ ارتباط حقوقی باقیمانده بین کودک و والدین تولد وجود ندارد. این فرزندخواندگی باید به قوانین مربوط به تصویب کشور وطن پایبند باشد.

ویزای ساب کلاس ۱۰۲ استرالیا هزینه ویزای ساب کلاس ۱۰۲ استرالیا

هزینه ویزای ساب کلاس ۱۰۲ استرالیا ، ۶،۶۶۵ AU  است . همچنین برای هر یک از فرزندان وابسته کودک که درخواست ویزا می کنند هزینه اضافی نیز گرفته می شود . ممکن است هزینه های دیگری برای امتحانات بهداشتی ، گواهینامه های پلیس و بیومتریک وجود داشته باشد.

گروه آیته آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیلی در اروپا

مدارک مورد نیاز برای ویزای همراه استرالیا

توسط pashaadmin pashaadmin بدون دیدگاه

مدارک مورد نیاز برای ویزای همراه استرالیا

افرادی که در استرالیا تحصیل می نمایند می توانند یکی از اعضای خانواده خود را برای مدت تحصیل به عنوان همراه با خود ببرند . قانون مهاجرتی استرالیا به افراد اجازه می دهد همسر ، فرزند زیر ۱۸ سال خود را به عنوان همراه به این کشور بیاورند . اما لازم است شرایط اولیه ای را داشته باشد تا درخواست ویزای همراه وی مورد پذیرش قرار گیرد . این شرایط برای همسران شامل شواهدی برای اثبات حداقل یک سال زندگی مشترک می شود و فرزند وی باید زیر ۱۸ سال و مجرد باشد . لازم است اعضای خانواده خود را در درخواست اولیه خود برای تحصیل ثبت نکرده باشید صلاحیت درخواست ویزای همراه را نخواهند داشت . این اعضا باید در فرم اصلی A157 ذکر شوند . فرد باید تمکن مالی کافی داشته باشد و بیمه برای هریک از اعضای خانواده را بتواند ساپورت نماید . لازم به ذکر است با وجود همسر شهروند نیزلند یا استرالیا نیز به راحتی می توان برای دریافت ویزای همراه اقدام نمود . با داشتن شرایط لازم افراد باید مدارک مورد نیاز برای ویزای همراه استرالیا را آماده نمایید و به موقع تحویل دهید . این مدارک در زیر آورده شده است :

 

مدارک مورد نیاز برای ویزای همراه استرالیا

مدارک مورد نیاز برای ویزای همراه استرالیا

 • تکمیل فرم درخواست ویزای همراه استرالیا برای هر فرد
 • هزینه درخواست صدور ویزا را پرداخت نمایید
 • نامه اشتغال به تحصیل همسر
 • پاسپورت معتبر با کپی صفحات
 • ۳ قطعه عکس فرد متقاضی دریافت ویزای همراه
 • سند ترجمه شده ازدواج
 • ترجمه رسمی شناسنامه زوجین

 

گروه آتیه آفرینان ایرانیان مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

 

هزینه تحصیل پزشکی در استرالیا

توسط pashaadmin pashaadmin بدون دیدگاه

هزینه تحصیل پزشکی در استرالیا

کشور استرالیا کشوری توسعه یافته و مدرت در زمینه ها ی مختلف است و کیفیت زندگی مردم در این کشور بالا می باشد . دانشگاه های با کیفیت و سطح بالای آموزشی استرالیا که دارای اعتبار جهانی هستند سالانه دانشجویان بسیاری را جذب تحصیل در پزشکی در این کشور می نمایند. البته دانشجویان باید به این نکته توجه کنند که هزینه تحصیل پزشکی در استرالیا حتی از انگلیس و آمریکا نیز بالاتر است. پذیرش در این دانشگاه ها آسان نمی باشد . دانشگاه ها ی استرالیابرای دانشجویان بین المللی خوابگاه هایی با هزینه های کمتر نیز در نظر گرفته اند. افراد برای تحصیل پزشکی زمان ۴تا ۶ ساله را باید سپری کنند.

هزینه تحصیل پزشکی در استرالیا

هزینه تحصیل پزشکی در استرالیا

هزینه تحصیل پزشکی در استرالیا بستگی بسیاری به دانشگاه و سطح آن خواهد داشت و به طور میانگین هزینه ای بین ۵۷هزار تا ۷۱ هزار دلار استرالیا خواهد داشت. گرچه هزینه تحصیل پزشکی در استرالیا بالا می باشد اما هزینه زندگی مقرون به صرفه ای دارد و به همین خاطر بسیاری از دانشجویان علاقمند به تحصیل در این کشور هستند. البته دانشجویان به این نکته نیز باید توجه کنند که استرالیا برای رشته های پزشکی هیچگونه بورسی را ارائه نخواهد داد و باید از لحاظ مالی شرایط خوبی برای تحصیل داشته باشید. هزینه های تحصیل سالانه بررسی می شوند و حتی ممکن است در سال آینده افزایش بیایند.

 

گروه آیته آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیلی در اروپا

نحوه دریافت بورسیه در استرالیا

توسط pashaadmin pashaadmin بدون دیدگاه

نحوه دریافت بورسیه در استرالیا

نحوه دریافت بورسیه در استرالیا یکی از مواردی است که مورد توجه دانشجویان بسیاری قرار گرفته است . اگرچه گرفتن بورسیه از دانشگاه های استرالیا کار ساده ای نمی باشد و لازم است شما از دانشگاه های برتر فارغ التحصیل شده باشید و معدل و سابقه تحصیلی خوبی داشته باشید و البته بورس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد شانس کمتری برای پذیرش دارد زیرا بیشتر بورس ها برای مقطع دکترا در نظر گرفته شده اند. بعضی از بورس ها کل هزینه های دانشجو را بر عهده می گیرند و برخی دیگر تنها بخشی از این هزینه ها را شامل می شوند. این هزینه ها غالبا بین ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ دلار بسته به دانشگاه و رشته برای هر ترم یا چند ترم پرداخت خواهند شد.

 نحوه دریافت بورسیه در استرالیا شرایط بورسیه تحصیلی در استرالیا

برای دریافت بورسیه از دانشگاه های استرالیا باید شرایط خاصی را داشته باشید از آن جمله می توان به داشتن سابقه کار مفید و یا هر سابقه مفیدی که مرتبط با رشته تحصیلی شما باشد اشاره کرد همینطور داشتن مقالات علمی و معتبر ، زمینه کار تحقیقاتی ، کتاب ، ترجمه و … الزامی می باشد. رزومه شما باید دقیق باشد و همینطور نمره آیلتس مورد نظر دانشگاه را باید داشته باشید . هر دانشگاهی یا هر نوع بورسیه تحصیلی تا مبلغ خاصی دانشجو را یاری می رساند ، بنابراین مهم است بدانید مبلغ بورسیه و فاند تحصیلی استرالیا بسته به دانشگاه انتخابی شما متفاوت است. با دریافت بورسیه شهریه دانشجویان بورسیه استرالیا به طور کامل و یا تا حدودی چشم پوشی میگردد.

نحوه دریافت بورسیه در استرالیا

نحوه دریافت بورسیه در استرالیا

نحوه دریافت بورسیه در استرالیا مدارک مورد نیاز برای بورسیه تحصیلی در استرالیا

برای دریافت بورسیه تحصیلی در استرالیا باید مدارکی را به دانشگاه ارائه نمایید و این مدارک ممکن است در هر دانشگاه تغییرات جزئی داشته باشد اما به صورت کلی این مدارک عبارتند از:

 • کپی و اصل پاسپورت
 • کپی و اصل شناسنامه
 • عکس پاسپورتی
 • اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی به همراه ریز نمرات
 • مدرک زبان ایلتس
 • ترجمه سند ازدواج در صورت تاهل
 • گواهی سوابق کاری
 • معرفی یک حساب بانکی تایید شده جهت اثبات توان مالی

 

گروه آتیه آفرینان ایرانیان مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

دانشگاه سیدنی استرالیا

توسط pashaadmin pashaadmin بدون دیدگاه

دانشگاه سیدنی استرالیا

دانشگاه سیدنی استرالیا به عنوان اولین داشنگاه در شهر سیدنی است که در سال ۱۸۵۰ تاسیس شده است. این دانشگاه رشته های متنوعی را با کادری مجرب و خبره در اختیار دانشجویان علاقمند قرار داده است. توان مالی تحقیقاتی این دانشگاه بالا می باشد و دانشجویان از ۷۰ کشور جهان مشغول تحقیق و پژوهش در این دانشگاه هستند. این دانشگاه ۴۰ کلوپ ورزشی، ۲۰۰ انجمن دانشجویی، ۳۲۸ آزمایشگاه و ۹ پردیس دارد.

دانشگاه سیدنی استرالیا- دانشکده های دانشگاه سیدنی استرالیا

این دانشگاه شامل ۶ دانشکده و ۳ مدرسه دانشگاه می‌باشد که در زیر معرفی شده اند:

 • دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه سیدنی استرالیا
 • دانشکده هنر و علوم اجتماعی دانشگاه سیدنی استرالیا
 • دانشکده موسیقی دانشگاه سیدنی استرالیا
 • دانشکده علوم بهداشت دانشگاه سیدنی استرالیا
 • دانشکده علوم دانشگاه سیدنی استرالیا
 • دانشکده پزشکی دانشگاه سیدنی استرالیا
 • مدرسه کسب و کار دانشگاه سیدنی استرالیا
 • مدرسه حقوق دانشگاه سیدنی استرالیا
 • مدرسه معماری، طراحی و برنامه‌ریزی دانشگاه سیدنی استرالیا

 

دانشگاه سیدنی استرالیا- رتبه‌ بندی دانشگاه سیدنی استرالیا

بر اساس رتبه ‌بندی QS در سال ۲۰۱۹ دانشگاه سیدنی در رتبه ۴۲ برترین دانشگاه‌ های جهان و برترین دانشگاه در ایالت نیوساوت ولز و سومین دانشگاه ملی قرار دارد همچنین این دانشگاه از لحاظ شهرت دانشگاهی در رتبه ۲۵ دنیا قرار دارد. در رتبه ‌بندی موضوعی، این دانشگاه در ۵ رشته در رتبه ‌های کمتر از ۵۰ را کسب کرده ‌است.

 • رتبه ۱۵ در هنر و علوم انسانی
 • رتبه ۳۹ در مهندسی و فناوری
 • رتبه ۱۵ در پزشکی و علوم زندگی
 • رتبه ۴۳ در علوم طبیعی
 • رتبه ۱۴ در علوم اجتماعی و مدیریت

 

دانشگاه سیدنی استرالیا

دانشگاه سیدنی استرالیا

در رتبه‌ بندی اشتغال فارغ التحصیلان در سال ۲۰۱۹ که توسط مؤسسه QS صورت گرفته ‌است این دانشگاه در رتبه ۵ دنیا قرار گرفته ‌است. در رتبه‌ بندی برترین دانشگاه ‌های جهان مؤسسه تایمز در سال ۲۰۱۹ دانشگاه سیدنی استرالیا در رده ۵۹ دنیا و سوم استرالیا قراردارد.

دانشگاه سیدنی استرالیا- مشاهیر دانشگاه سیدنی استرالیا

این دانشگاه با قدمت بیش از ۱۵۰ سال مشاهیر فراوانی به دنیا عرضه کرده است :

 • Michael Kirby قانونگذار
 • Mary Kostakidis روزنامه نگار
 • Clive James نویسنده
 • Dame Joan خواننده اپرا
 • Charles Perkins اولین و مشهورترین فرد بومی استرالیا که فعالیت های زیادی برای بومیان استرالیا انجام داد و هم اکنون بورسیه ای به نام همین شخص برای بومیان استرالیا در دانشگاه آکسفورد و دانشگاه سیدنی وجود دارد .
 • Professor Graeme Clark مخترع ایمپلنت بخش حلزونی گوش cochlear ear implant

 

دانشگاه سیدنی استرالیا- سیاستمداران دانشگاه سیدنی استرالیا

در حیطه سیاست نیز بیش از هفت نخست وزیر استرالیا از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند :

 • Edmund Barton
 • Earle Page
 • William Mc Mahon
 • Gough Whitlam
 • John Howard
 • Tony Abbott
 • Malcolm Turnbull

 

دانشگاه سیدنی استرالیا- برندگان جایزه نوبل دانشگاه سیدنی استرالیا

از برندگان جایزه نوبل در این دانشگاه فعالیت داشته اند :

 • John Harsanyi در زمینه علوم اقتصاد
 • Sir Bernard Katz در زمینه پزشکی
 • Sir Robert Robinson در زمینه شیمی
 • Sir John Cornforth در زمینه شیمی

 

گروه آتیه آفرینان ایرانیان مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

نحوه پیدا کردن کار در استرالیا

توسط pashaadmin pashaadmin بدون دیدگاه

نحوه پیدا کردن کار در استرالیا

کارفرمایان در استرالیا ابتدا فرد مورد نظر برای کار را در میان افراد بومی همان کشور جستجو می کنند و در صورتی که فرد مورد نظر را پیدا نکردند برای افراد خارجی فرصت کاری فراهم خواهد شد. پس اگر علاقه مند به کار در استرالیا هستید بهتر است رزومه خوبی در مرحله اول داشته باشید و سپس نحوه پیدا کردن کار در استرالیا را بررسی نمایید. در اینجا برخی از روش هایی که افراد می توانند کار بیایند آورده شده است. بسیاری از کمپانی ها برای جذب نیروی کار آگهی چاپ نمی کنند و فرصت های شغلی به واسطه کارمندان آن مجموعه به اطلاع افرادی که جویای کار هستند می رسانند. گاهی وقتی به دنبال کاری می گردید که نیاز به تجربه یا مدرک خاصی ندارد، مهم نیست که چه می دانید اما مهم است که چه کسانی را می شناسید.

نحوه پیدا کردن کار در استرالیا مراکز کاریابی در استرالیا

یکی از راه هایی که افراد می توانند برای پیدا کردن شغل مورد نظر با توجه به مهارت خود استفاده کنند مراجعه به موسسات کاریابی است. این موسسات پلی بین شما و کارفرما هستند زیرا از شرایط و درخواست های استرالیا اطلاع دارند و می توانند کار مورد نظر شمارا بیابند . این موسسات بعد از پیدا کردن کار درصدی از حقوق شما را با توافق قبلی بر می دارند.

نحوه پیدا کردن کار در استرالیا  سایت های کاریابی استرالیا

یکی دیگر از روش ها برای یافتن کار در استرالیا استفاده از وب سایت ها می باشد. نکته‌ای که نباید از یاد ببرید این است که توان فنی و مهارتی خود را در این حوزه ‌ها، همگام با پیشرفت فنی و تکنیکی روز دنیا افزایش دهید . واقعیت این است که به موازات افزایش نیاز در این مشاغل، توان تکنولوژی و تخصصی در استرالیا رو به افزایش می باشد . پس شما وقتی یک شغل را در استرالیا از آن خودتان کنید آگاهی و تخصصتان را هر روز باید به روز کنید . وب سایت های محبوب در استرالیا شامل موارد زیر است :

 • seek.com.au
 • jobnet.com.au
 • bluecollar.com.au
 • careerone.com.au
 • adzuna.com.au
نحوه پیدا کردن کار در استرالیا

نحوه پیدا کردن کار در استرالیا

نحوه پیدا کردن کار در استرالیا یافتن کار در روزنامه های استرالیا

آخرین روشی که می توان به آن اشاره نمود تا بتوانید کار پیدا کنید استفاده از روزنامه است. روزنامه های ملی و محلی را بخوانید. در همه روزنامه های استرالیا معمولاً بخشی به نام position vacant وجود دارد. نسخه روز شنبه برای جستجوی کار بهترین گزینه است. برای جستجو لازم نیست این روزنامه ها را بخرید، معمولا بسیاری از کتابخانه های ملی، روزنامه های معتبر را برای بازدیدکنندگان در محلی مخصوص قرار می دهند. با رفتن به کتابخانه نزدیک محل سکونت خود می توانید از این روزنامه ها و همچنین خدمات اینترنتی آنها به صورت رایگان استفاده کنید .برخی از روزنامه های شناخته شده در استرالیا که در اینجا معرفی شده اند عبارتند از :

 •  “Financial Review”
 • the “Telegraph”
 • “Sydney Morning Herald”

 

گروه آتیه آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

اعزام نیروی کار به استرالیا

توسط pashaadmin pashaadmin بدون دیدگاه

اعزام نیروی کار به استرالیا

استرالیا با نام رسمی قلمرو همسود استرالیا کشوری است توسعه یافته در نیمکره جنوبی. این کشور با ۷٬۶۸۶٬۸۵۰ کیلومتر مربع وسعت، ششمین کشور پهناور دنیا محسوب می شود. استرالیا یکی از قلمروهای همسود است و در سال ۱۹۰۱ از بریتانیای کبیر استقلال یافته‌است. جمعیت استرالیا ۲۵ میلیون و ۳۶۷ هزار نفر و زبان ملی کشور انگلیسی است. پایتخت استرالیا شهر کانبرا است. با توجه به فرصت های شغلی بسیار فراوانی که در این کشور وجود دارد بسیاری از افراد هستند که به دنبال مهاجرت کاری به استرالیا هستند. مهاجرت کاری به استرالیا و اعزام نیروی کار به استرالیا با توجه به مزایای ویژه این کشور می تواند یکی از بهترین گزینه های مهاجرت به استرالیا و کسب اقامت استرایلا باشد . در چندین دهه گذشته اقتصاد استرالیا پیشرفت هایی را به دست آورده است که توانسته به بهبود نیروی کار خود و جذب نیروی کار کمک زیادی کند. در این مقاله می خواهیم در خصوص اعزام نیروی کار به استرالیا و نحوه کسب ویزای کار استرالیا توضیحاتی را ارائه کنیم.

اعزام نیروی کار به استرالیا – انواع مجوز های کار در استرالیا

در خصوص اعزام نیروی کار به استرالیا در جهت کسب اقامت استرالیا مجوز های کار مختلفی در نظر گرفته شده است از جمله مهم ترین آن ها موارد زیر می باشند :

مهاجرت کاری به استرالیا با ویزای مستقل مهارت :

یکی از مجوز های که در خصوص اعزام نیروی کار به استرالیا و مهاجرت از طریق کار استرالیا در نظر گرفته شده است مجوز کار برای مهارت های فرد مورد نظر است. این نوع مجوز کار برای آن دسته افرادی صادر می‌شود که می‌توانند مهارت‌های لازم و شرایط ضروری برای مشاغل خاصی که در لیست مشاغل مهارتی (SOL) ذکر شده است را از خود نشان دهند. در این نوع مجوز کار استرالیا و برخلاف مجوز های دیگر کارفرما به هیچ وجه ملزم به حمایت از کارکنان نیست و این ویزا مناسب افرادی است که به دنبال مهاجرت به استرالیا هستند. افراد متقاضی مختلف می توانند از ابزار اسکیل¬سلکت (انتخاب مهارت) برای بررسی EOI یا تشخیص علایق خود استفاده کنند.

مهاجرت کاری به استرالیا با ویزای مشاغل ضروری :

اعزام نیروی کار به استرالیا با استفاده از ویزای مشاغل ضروری به صورت یک ویزای کار دائمی است که برای افراد واجد شرایط کار برای بهبود اقتصاد استرالیا مثل مقامات دولتی یا مدیران تجاری و غیره صادر می‌شود.تنها معیار واجد شرایط بودن این ویزای خاص این است که فرد باید توسط کارفرما تایید و حمایت شود.

مهاجرت کاری به استرالیا با استفاده از  TSS :

اعزام نیروی کار به استرالیا در جهت کسب اقامت استرالیا با استفاده از ویزای TSS یکی از راه های مناسب در جهت مهاجرت کاری به استرالیا شناخته می شود این ویزا در تاریخ مارس ۲۰۱۸ به نوعی جایگزین ویزای موقت ۴۵۷ شد. هدف این ویزا ارائه یک ویزای کاری به مدت دو سال تا چهار سال بسته به نیاز است و فرد متقاضی خارجی برای کسب آن نیاز به حمایت یک کسب ‌و کار یا شرکت در استرالیا است و باید این موضوع به اثبات برسد که در آن ضمینه و در استرالیا کمبود جدی نیروی وجود دارد و فرد متقاضی مهارت های لازم را دارد.

این ویزا نیاز به حمایت یک موسسه جهت پرداخت حقوق و دستمزد و دیگر موارد ضروری دارد. کارکنان باید در جهت کسب این ویزا دانش زبانی خود را در خصوص زبان انگلیسی تقویت کنند و تسلط بسیار خوبی به این زبان داشته باشند همچنین نیاز است که حداقل دارای دو سال سابقه کار باشند و در هنگام ارائه درخواست نسبت به کسب این نوع ویزا سنی کمتر از ۴۵ سال داشته باشند همچنین می توانند پس از گذشت چند سال و با استفاده از این ویزا به اقامت دائم استرالیا نیز برسند.

اعزام نیروی کار به استرالیا

اعزام نیروی کار به استرالیا

مهاجرت کاری به استرالیا با استفاده از طرح کارفرمای ضروری :

اعزام نیروی کار به استرالیا با استفاده از این ویزا به این صورت است که این ویزای کار دائمی استرالیا برای کارگران خارجی در نظر گرفته شده است کارگران برای کسب این ویزای کار باید کارفرمایی را داشته باشند که به صورت کامل از آن ها حمایت کند. این نوع ویزا برای افزایش رقابت استرالیا در سطح جهانی و همچنین پر کردن خلأهای مهارتی در بازار صادر می‌شود.

مهاجرت کاری به استرالیا با استفاده از ویزای کار تعطیلات :

اعزام نیروی کار به استرالیا از طریق کسب ویزای کار تعطیلات به این صورت است که افرادی که سنی در حدود ۱۸ تا ۳۰ سال دارند و خواهان کار به صورت کوتاه مدت در استرالیا و در طول تعطیلات هستند می توانند نسبت به اخذ این ویزا اقدام کنند. این ویزا معمولا پس از گذشت ۱۲ ماه متقضی می شود برای ورود به آن نیز نیاز به داشتن شرایط جسمانی خوبی است.

اعزام نیروی کار به استرالیا – پروسه درخواست ویزای کار استرالیا

در جهت کسب یکی از ویزا های کار در استرالیا نیاز است که فرد متقاضی مراحلی را طی کند این مراحل به صورت هستند :

در گام اول فرد باید نوع ویزای کار استرالیا که متناسب با ویژگی های خود و توانایی های خود و یا شغل پیشنهادی خود را تعیین کند.

در مرحله بعدی و البته در صورت لزوم باید متقاضی ویزای کار استرالیا الزامات ارزیابی هدفمند را برآورده کند.

در مرحله و گام بعدی کارفرما باید قبل از اینکه فرد برای ویزا درخواست کند، در صورت نیاز فرم آنلاین ضرورت یا حمایت خود را تکمیل کند.

در مرحله بعدی فرد باید فرم آنلاین درخواست یک ویزای خاص را پر کند. و در پی آن هر گونه اطلاعات ضروری و مدارک تکمیلی باید همراه با درخواست ارسال شود.

در مرحله آخر نیز برای درخواست ویزا باید هزینه بررسی و پردازش آن پرداخت شود.

باید به این نکته توجه داشت که حدود ۱۹۰ هزار ویزای دائمی و ۱۰۰ هزار ویزای موقت توسط دولت استرالیا هر ساله صادر می‌شود. فرآیند بررسی و صدور ویزا به طور معمول حدود ۸ تا ۱۰ هفته طول می‌کشد.

اعزام نیروی کار به استرالیا – مدارک مورد نیاز برای کسب ویزای استرالیا

برای اعزام نیروی کار به استرالیا در جهت کسب اقامت استرالیا نیاز است که فرد متقاضی در هنگام مراجعه به سفارت کشور استرالیا مدارکی را به همراه خود داشته باشد این مدارک به صورت زیر هستند :

 • گذرنامه با حداقل اعتبار ۶ ماه
 • حداقل ۳ عدد عکس تازه گرفته شده و در ابعاد مورد نیاز برای پاسپورت
 • نامه پیشنهاد کار
 •  بیمه بهداشتی و مسافرتی
 •  مدارک عدم سوءسابقه
 •  ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی و با تکمیل فرم ۸۰
 •  زندگی‌نامه، مدارک تحصیلی و گواهی‌نامه‌ها.
 • مدارک زبان انگلیسی کسب شده مانند آیلتس و تافل

 

 

گروه آتیه آفرینان ایرانیان مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا

برترین هتل های استرالیا

توسط pashaadmin pashaadmin بدون دیدگاه

برترین هتل های استرالیا

استرالیا به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد و طبیعت زیبا مورد توجه گردشگران بسیاری در جهان قرار دارد . از مهم ترین شهر هایی که گردشگران به آن جذب می شوند سیدنی می باشد. و شهر ملبورن نیز یکی دیگر از شهرهای استرالیا برای مسافران می باشد که همیشه میزبان مسافران زیادی بوده است . بعد از وین اسن شهر برای طندگی بسیار خوب ارزیابی شده است . که پایتتخت استرالیا نیز می باشد . پس برای شما در اینجا به معرفی برترین هتل های استرالیا می پردازیم تا در صورت سفر به استرالیا بتوانید از بهترین امکانات و هتلها بهره مند شوید.

برترین هتل های استرالیا- هتل هیلتون سیدنی  Hilton Hotel Sydney استرالیا

این هتل ۵ ستاره که دارای ۵۷۹ اتاق و ۴۳ طبقه می باشد، از برترین هتل های استرالیا است و در سیدنی CBD ودر منطقه تجاری مرکزی قرار دارد . خدمات رفاهی در این هتل شامل خدمات چک این سریع ، صندوق امانات، خدمات خشکشویی، میز پذیرش ۲۴ ساعته، مرکز تجاری ۲۴ ساعته، خدمات لموزین یا تاکسی شهری و خدمات تورو بلیط .کارکنان هتل به زبان های چینی، ایتالیایی، عربی، آلمانی، یونانی، اسپانیایی، هندی، اندوزیایی، مالزیای، هلندی، لهستانی، روسی، صربستانی، سوئدی، پرتغالی، فیلیپینی، ترکی، فرانسوی و انگلیسی صحبت می کنند و سایر امکانات رفاهی این هتل شامل خدمات برگزاری رویدادها و جلسات با فضای کنفرانس و ۱۴ اتاق جلسه، ارائه صبحانه رایگان در هر روز، آسانسور و بالابر، دسترسی به روزنامه ها در لابی، خدمات عروسی و شامل یک کافی شاپ است . اینترنت بی سیم رایگان، ایستگاه کامپیوتر، دستگاه فکس و فتوکپی، دستگاه خودپرداز بانک و انبار چمدان در دسترس می باشد .دارای رستوران و سه کافه و خدمات تفریحی از جمله  استخر داخل سالن (تمام سال)، جکوزی داغ، آبگرم و مرکز سلامتی و مرکز تناسب اندام و سونا است .

برترین هتل های استرالیا- هتل نووتل ملبورن  Novotel Melbourne Hotelاسترالیا

از بهترین هتل های ملبورن است و واقع در ساحل و تنها ۶ کیلومتر از شهر فاصله دارد. شما به راحتی می توانید از هتل نووتل ملبورن تا لونا پارک، هنر معروف سیدنی و بازار صنعت و همچنین خیابان آکلند و خیابان فیتزوری که منطقه خرید، رستوران ها و مناطق تفریحی هستند، پیاده روی کنید.این هتل که دارای ۲۱۱ اتاق در ۶ طبقه می باشد، از برترین هتل های استرالیا بوده و تنها  با ۳ دقیقه پیاده روی از ساحل است در دسترس است و در حومه ساحلی خیابان کیلدا قرار دارد.

برترین هتل های استرالیا- هتل گرند ملبورن  Grand Hotel Melbourneاسترالیا

این هتل که از برترین هتل های استرالیا است یک نماد تاریخی ملبورن می باشد که ساختار زیبایی مرتبط با قرن نوزدهم با خود به دارد. هتل گرند ملبورن Grand Hotel Melbourne شامل ۹۴ اتاق و ۶ طبقه است و آپارتمان هایی کامل با آشپزخانه مدرن را ارائه می دهد. با ۵ دقیقه پیاده روی از Southbank، Docklands و استادیوم اتحاد به هتل می رسید. رستوران این هتل غذاهای مدرن استرالیایی را ارائه می کنند و همچنین کافه هتل انواع نوشیدنی ها را سرو می شود. خدمات و امکاناتی شامل کتابخانه، خدمات لیموزین یا تاکسی شهری، نگهداری از کودکان (هزینه اضافی)، خدمات خشکشویی، میز پذیرش ۲۴ ساعته ، خدمات چک این سریع ، صندوق امانات و خدمات توروبلیط. امکانات برگزاری جلسات با ۵۴ مترمربع فضای کنفرانس و یک اتاق جلسه و پارکینگ نیز با پرداخت هزینه در دسترس است. صبحانه رایگان در هر روز و آسانسور و بالابر، دسترسی به روزنامه های رایگان در لابی و شامل برخی از اتاق های غیر سیگاری است . همچنین شامل یک کافی شاپ است. اینترنت بی سیم رایگان، ایستگاه کامپیوتر، دستگاه فکس و فتوکپی و انبار چمدان،استخر سر پوشیده، سونا، جکوزی و مرکز تناسب اندام است که این امکان را به شما می دهد تا در آنجا از لحظات اقامت خود لذت ببرید. علاوه بر این دارای یک باغ، کتابخانه، رستوران و کافه می باشد. کارکنان هتل به زبان های فرانسوی، آلمانی، چینی، مقدونیه ای و انگلیسی صحبت می کنند.

برترین هتل های استرالیا- هتل دابلتری بای هیلتون ملبورن  DoubleTree by Hilton Hotel Melbourneاسترالیا

خدمات و امکاناتی نظیر خدمات خشکشویی، میز پذیرش ۲۴ ساعته، امکانات ورزشی ۲۴ ساعته، خدمات چک این سریع ، صندوق امانات و خدمات تورو بلیطدر این هتل ۵ ستاره که از بهترین هتل های استرالیا و ملبورن است، دیده می شود. سایر امکانات رفاهی این هتل شامل ارائه صبحانه رایگان در هر روز، دستگاه خودپرداز بانک و بلیط و آسانسور و بالابر، دسترسی به روزنامه ها در لابی و شامل برخی از اتاق های غیر سیگاری است. دارای یک کافی شاپ است و اینترنت بی سیم رایگان، ایستگاه کامپیوتر، مرکز تناسب اندام، دستگاه فکس و فتوکپی و انبار چمدان در دسترس می باشد. این هتل همچنین دارای امکانات برگزاری جلسات با ۱۴۷ متر مربع فضای کنفرانس و ۲ اتاق جلسه و پارکینگ نیز با پرداخت هزینه می باشد. ورود به هتل از ساعت ۱۵ بعد از ظهر  تا ۱۲ شب می باشد و برای خروج، حتما باید تا قبل ساعت ۱۲ ظهر، اتاق خود را تحویل نمایید. کارکنان هتل به زبان های انگلیسی، یونانی، فیلیپینی، چینی، فرانسوی، هندی، اسپانیایی و اندونزیایی صحبت می کنند.

برترین هتل های استرالیا-هتل پولمن آلبرت ملبورن  Melbourne Pullman Albert Hotelاسترالیا

این هتل که دارای ۱۶۹ اتاق در ۹ طبقه می باشد، با چشم انداز دریاچه پارک آلبرت و با قدم زدن کوتاهی از جاده St Kilda در اقامت دلچسبی را برای شما فراهم می کند. این هتل که از برترین هتل های استرالیا است در رستوران و کافه هتل خدمات ارائه می کند . امکانات تفریحی این هتل با مهمانان هتل Mercure مشترک می باشد . این هتل ۵ ستاره دارای خدمات تورو بلیط، اینترنت بی سیم رایگان، ایستگاه کامپیوتر، دستگاه فکس و فتوکپی می باشد. دارای امکانات برگزاری جلسات با ۳۱ اتاق جلسه، خدمات خشکشویی، میز پذیرش ۲۴ ساعته، امکانات ورزشی ۲۴ ساعته، خدمات چک این سریع ، صندوق امانات و انبار چمدان می باشد، علاوه بر این پارکینگ نیز با پرداخت هزینه در دسترس می باشد.این هتل دارای صبحانه رایگان در هر روز، نگهداری از کودکان (هزینه اضافی)، خدمات عروسی، دستگاه خودپرداز بانک، امکان استفاده از خدمات تور و بلیط و آسانسور و بالابر، تلویزیون و قهوه و چای در مناطق مشترک، دسترسی به روزنامه ها در لابی و شامل برخی از اتاق های غیر سیگاری است . این هتل همچنین دارای باشگاه ورزشی شامل یک استخر سرپوشیده، سونا، سالن بدنسازی و مرکز تناسب اندام می باشد . باشگاه سلامتی نیز در دسترس است. یک مسیر دوچرخه سواری و زمین گلف با ۳ کیلومتر فاصله وجود دارد. یک مکان پیک نیک و یک باغ، مکان هایی برای استراحت را ارائه می دهد. این هتل که از بهترین هتل های ملبورن می باشد همچنین دارای یک رستوران و یک کافه می باشد. کارکنان چند زبانه هتل با زبان های فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی، کره ای، چینی، ایتالیایی و انگلیسی صحبت می کنند.

برترین هتل های استرالیا- هتل بای ویو پارک ملبورن  Bayview Park Melbourne Hotelاسترالیا

این هتل که دارای ۲۰۳ اتاق در ۵ طبقه می باشد، بین ملبورن CBD و ساحل سنت کیلدا قرار گرفته است . آکواریوم ملبورن، منطقه خرید یارا جنوبی و خیابان Esplanade کلیدا همه در یک سواری ۱۵ دقیقه ای با ماشین از هتل بای ویو پارک Bayview Park Melbourne Hotel ملبورن در دسترس هستند و از فرودگاه ملبورن ۲۵٫۵ کیلومتر فاصله دارد. این هتل یک انتخاب عالی برای مسافران است که علاقه مند به سرگرمی، رستوران ها و غذا هستند.

برترین هتل های استرالیا- هتل کومو ملبورن  Como Melbourne Hotelاسترالیا

این هتل زیبا دارای ۱۱۱ اتاق و ۶ طبقه است ، در نزدیکی رستوران ها، بوتیک ها و جاذبه های واقع در منطقه یارا جنوبی می باشد ویکی از بهترین هتل های استرالیا به شمار می رود. چندین گالری هنری با چند قدم پیاده روی در دسترس می باشند . هتل کومو ملبورن Como Melbourne Hotel در نزدیکی ایستگاه تراموا قرار گرفته است و به مرکز شهر ملبورن، MCG، مرکز تنیس پارک ملبورن، میدان فدراسیون نزدیک است. خدمات و امکاناتی مثل نگهداری از کودکان یا مراقبت از کودکان (هزینه اضافی)، خدمات خشکشویی، میز پذیرش ۲۴ ساعته، خدمات چک این سریع ، صندوق امانات، پارکینگ نیز با پرداخت هزینه در دسترس می باشد و سایر امکانات رفاهی این هتل شامل ارائه صبحانه رایگان روزانه و آسانسور و بالابر، دسترسی به تلویزیون در مناطق مشترک و شامل برخی از اتاق های غیر سیگاری است. کافی شاپ ، اینترنت بی سیم رایگان، ایستگاه کامپیوتر، دستگاه فکس و فتوکپی و انبار چمدان ، باغ، مبلمان فضای باز، رستوران، کافه، استخر داخل سالن (تمام سال)، مرکز تناسب اندام و سونا است که این امکان را به شما می دهد تا در آنجا از لحظات اقامت خود لذت ببرید. کارکنان هتل به زبان های چینی، فیلیپینی، پرتغالی، هلندی، کره ای، ژاپنی، ایتالیایی، اندونزیایی، هندی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی صحبت می نمایند.

برترین هتل های استرالیا

برترین هتل های استرالیا

 

برترین هتل های استرالیا- هتل جاسپر ملبورن  Como Melbourne Hotelاسترالیا

این هتل ۴ ستاره با شکوه و شیک که در سال ۱۹۸۸ ساخته شده و دارای ۹۰ اتاق و ۸ طبقه می باشد، می توان این هتل را از برترین هتل های استرالیا در مرکز شهر ملبورن برشمارد . رستوران جاسپر غذای داخلی و خارجی و غذای مدرن و محلی را ارائه می کند . هتل جاسپر ملبورن Como Melbourne Hotel تنها ۲۵ دقیقه رانندگی تا فرودگاه ملبورن Tullamarine فاصله دارد. داکلند و RMIT هر کدام ۵ دقیقه رانندگی و دانشگاه ملبورن نیز ۵ دقیقه رانندگی تا هتل فاصله خواهد داشت .

برترین هتل های استرالیا- هتل پولمن هاید سیدنی Sydney Pullman Hyde Hotel استرالیا

این هتل ۵ ستاره که از بهترین هتل های استرالیا است در سیدنی است، امکانات رفاهی در این هتل شامل خدمات برگزاری جلسات و رویدادها با فضای کنفرانس و ۷ اتاق جلسه، صندوق امانات، خدمات چک این سریع در بخش پذیرش، میز پذیرش ۲۴ ساعته، خدمات خشکشویی، ایستگاه کامپیوتر و خدمات تورو بلیط است . خدمات نگهبانی نیز از دیگر امکانات رفاهی این هتل به شمار می رود . سایر امکانات این هتل شامل ارائه صبحانه با هزینه اضافی در هر روز است ، آسانسور و بالابر، ترانسفر فرودگاهی با هزینه اضافی و شامل تخفیف، خدمات حمل و نقل درون شهری با هزینه اضافی و یک کافی شاپ از جمله امکاناتی رفاهی هتل است که دارای مکانی جهت نگهداری از کودکان (هزینه اضافی) می باشد. پارکینگ هتل با هرینه اضافی در دسترس خواهد بود . اینترنت بی سیم با هزینه اضافی، ایستگاه کامپیوتر، دستگاه فکس و فتوکپی و انبار چمدان ، امکانات ورزشی ۲۴ ساعته، چای و قهوه در مناطق مشترک هتل و روزنامه های رایگان درلابی. دارای رستوران و کافه و خدمات تفریحی از جمله استخر سرپوشیده، استخر در فضای باز و دارای منظره(تمام سال)، جکوزی داغ، مرکز تناسب اندام و سونا (تمام سال)می باشد. کارکنان هتل به زبان های فرانسوی، انگلیسی، روسی، اسپانیایی و چینی صحبت می کنند.

برترین هتل های استرالیا- هتل شانگری لا سیدنی  Shangri-La Sydney Hotelاسترالیا

از بهترین هتل های استرالیا در سیدنی می باشد، یک چشم انداز خیره کننده ای از خانه اپرای سیدنی، بندر دارلینگ و پل بندر دارد، در منطقه سنگ های تاریخی واقع شده است که اروپایی ها برای اولین بار در سال ۱۷۸۸ در استرالیا مستقر شدند. دارای یک رستوران فوق العاده زیبا، مشرف به بندر و دارای یک منظره زیبا است. خدمات حمل و نقل فرودگاهی با هزینه اضافه، خدمات لیموزین یا تاکسی شهری، خدمات چک این سریع، صندوق امانات، خدمات خشکشویی، کارکنان هتل به زبان های چینی، ژاپنی و انگلیسی صحبت می کنند صبحانه رایگان در هر روز، دستگاه خودپرداز بانک و بلیط و آسانسور و بالابر، خدمات عروسی، دسترسی به روزنامه ها در لابی و شامل برخی از اتاق های غیر سیگاری می باشد. یک کافی شاپ ، اینترنت بی سیم رایگان، ایستگاه کامپیوتر، دستگاه فکس و فتوکپی و انبار چمدان در دسترس است و پارکینگ نیز با پرداخت هزینه در دسترس می باشد. اتاق بخار، خدمات زیبایی، استخر سرپوشیده، وان حمام و جکوزی داغ، آبگرم و مرکز سلامتی (هزینه اضافی) و مرکز تناسب اندام می باشد.

برترین هتل های استرالیا – هتل حیات رجنسی سیدنی  Hyatt Regency Sydney Hotelاسترالیا

این هتل ۵ ستاره که یکی از بهترین هتل های استرالیا سیدنی به شمار می آید ، در مجاورت بندر دارلینگ و در منطقه مرکزی ، بزرگترین هتل پیشرفته استرالیا است که کاملا مناسب مسافران تجاری و تفریحی است. در رستوران هتل لذت غذا خوردن را در فضایی بی نظیر تجربه نمایید. خدمات و امکاناتی شامل خدمات چک این سریع ، صندوق امانات، خدمات خشکشویی، میز پذیرش ۲۴ ساعته، امکانات ورزشی ۲۴ ساعته و خدمات تور و بلیط در این هتل ۵ ستاره دیده می شود. سایر امکانات رفاهی این هتل شامل ارائه صبحانه رایگان در هر روز، دستگاه خودپرداز بانک و بلیط و آسانسور و بالابر، خدمات عروسی، دسترسی به روزنامه ها در لابی و شامل برخی از اتاق های غیر سیگاری است. اینترنت بی سیم رایگان، ایستگاه کامپیوتر، دستگاه فکس و فتوکپی و انبار چمدان در دسترس است. این هتل که از بهترین هتل های سیدنی به شمار می رود، دارای کافه و دو رستوران و امکانات برگزاری جلسات با ۵ اتاق جلسه می باشد و پارکینگ نیز با پرداخت هزینه در دسترس می باشد.

برترین هتل های استرالیا- هتل پارک رویال پاراماتا  PARKROYAL Parramatta Sydney Hotelاسترالیا

این هتل که دارای ۲۸۶ اتاق در ۱۲ طبقه می باشد، در خیابان کلیسای محبوب و منطقه خرید و غذاخوری در پاراماتا، غرب سیدنی قرار گرفته است. هتل پارک رویال پاراماتا سیدنی PARKROYAL Parramatta Sydney Hotel در سال ۲۰۱۶، مورد بازسازی قرار گرفت. این هتل که از بهترین هتل های استرالیا و سیدنی است . شامل خدمات چک این سریع ، صندوق امانات، خدمات خشکشویی، خدمات برگزاری رویدادها و جلسات با ۸ اتاق جلسه می باشد، خدمات حمل و نقل فرودگاههی با هزینه اضافه، خدمات لموزین یا تاکسی شهری، میز پذیرش ۲۴ ساعته و خدمات تورو بلیط. کارکنان هتل به زبان های چینی، ایتالیایی و انگلیسی صحبت می کنند و سایر امکانات رفاهی این هتل شامل ارائه صبحانه رایگان در هر روز، دستگاه خودپرداز بانک و بلیط و آسانسور و بالابر، خدمات عروسی، دسترسی به روزنامه ها در لابی و شامل برخی از اتاق های غیر سیگاری ،اینترنت بی سیم رایگان، ایستگاه کامپیوتر، دستگاه فکس و فتوکپی و انبار چمدان در دسترس است و پارکینگ نیز با پرداخت هزینه در دسترس می باشد. دارای رستوران و خدمات تفریحی از جمله استخر سرپوشیده و مرکز تناسب اندام است .

برترین هتل های استرالیا- هتل آتورا داندنونگ ملبورن  atura dandenong Melbourne Hotelاسترالیا

این هتل جدید که از بهترین هتل های استرالیا و البته ملبورن می باشد، دارای ۱۲۸ اتاق در ۳ طبقه است، دسترسی آسانی به بسیاری از نقاط گردشگری در ملبورن دارد و دارای اتاق های مهمان و سوئیت های شیک با امکانات پیشرفته می باشد. هتل آتورا داندنونگ ملبورن atura dandenong Melbourne Hotel در فاصله ۱۰ دقیقه زانندگی از پارک گلف چرچیل و پارک ملی چرچیل قرار دارد. خدمات برگزاری جلسات و رویدادها با فضای کنفرانس و ۳ اتاق جلسه، خدمات خشکشویی، صندوق امانات، خدمات حمل و نقل، میز پذیرش ۲۴ ساعته، خدمات چک این سریع و خدمات تور و بلیط از جمله خدمات و امکاناتی است که در این هتل ۴ ستاره ارائه خواهد شد . اینترنت وای فای رایگان، ایستگاه کامپیوتر، مناطقی تعیین شده برای کشیدن سیگار، دستگاه فکس و فتوکپی، مرکز تجاری و انبار چمدان ،پارکینگ ، صبحانه با هزینه اضافی در هر روز و آسانسور و بالابر و شامل روزنامه های رایگان در لابی و تلویزیون در مناطق مشترک است . این هتل که از بهترین هتل های ملبورن می باشد شامل امکانات بازی تنیس روی میز، اسنوکر و مرکز تناسب اندام است و همچنین یک باغ زیبا به همراه فضای باز دلنشین، دو رستوران و یک کافه می باشد.

گروه آتیه آفرینان ایرانیان – مجری و ارائه دهنده بهترین خدمات و مشاوره های تحصیل و اقامت در اروپا